Tạo đối tượng tùy chỉnh tương tác từ video

Bạn có thể tạo Đối tượng tùy chỉnh tương tác dựa trên những người đã xem video của bạn trên Facebook hoặc Instagram. Đó là những video được phân phối đến Bảng tin, tin và các vị trí quảng cáo đủ điều kiện khác trên Facebook và Instagram.

Cách tạo Đối tượng tùy chỉnh tương tác từ các lượt xem video:

 1. Đi tới Đối tượng của bạn.
 2. Nhấp vào menu thả xuống Tạo đối tượng rồi chọn Đối tượng tùy chỉnh.Lưu ý: Nếu chưa từng tạo đối tượng, thì bạn sẽ thấy nút Tạo Đối tượng tùy chỉnh, chứ không phải menu thả xuống. Hãy nhấp vào nút này để tạo đối tượng.
 3. Nhấp vào Tương tác.
 4. Nhấp vào Video.
 5. Trong trường Tương tác, chọn loại nội dung bạn muốn sử dụng để tạo đối tượng. Ví dụ: “Những người đã xem video của bạn tối thiểu 10 giây”.
 6. Nhấp vào Chọn video.
 7. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy mở menu thả xuống rồi chọn Chiến dịch, Trang hoặc trang kinh doanh trên Instagram.
  • Chiến dịch: Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm chiến dịch (hoạt động hoặc không hoạt động). Sau đó, chọn các ô bên cạnh video mà bạn muốn sử dụng.
  • Trang: Chọn Trang Facebook rồi chọn các ô bên cạnh video mà bạn muốn sử dụng.
  • Trang kinh doanh trên Instagram: Chọn trang kinh doanh trên Instagram rồi chọn các ô bên cạnh video mà bạn muốn sử dụng. Bạn có thể chọn nhiều video từ nhiều trang cá nhân doanh nghiệp cho một đối tượng.
 8. Nhấp vào Xác nhận.
 9. Trong trường Số ngày trước:, nhập số ngày mọi người vẫn thuộc đối tượng sau khi tương tác với video của bạn. Mọi người sẽ bị xóa khỏi đối tượng của bạn sau khoảng thời gian đã đặt, trừ khi họ tương tác lại với video.Ví dụ: nếu bạn yêu cầu Facebook quay lại 30 ngày và một người đã tương tác 29 ngày trước, thì người đó sẽ thuộc đối tượng của bạn. Tuy nhiên, nếu không tương tác trong ngày tiếp theo, thì họ sẽ bị xóa khỏi đối tượng. Bất kỳ người mới nào tương tác trong khoảng thời gian này đều được thêm vào đối tượng. Điều này nghĩa là đối tượng liên tục được làm mới, do đó bạn không cần chỉnh sửa hoặc tạo Đối tượng tùy chỉnh tương tác mới trừ khi muốn thay đổi khoảng thời gian hoặc loại tương tác.
 10. Đặt tên đối tượng và thêm mô tả (tùy chọn).
 11. Nhấp vào Lưu.

Khi bạn hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu tạo Đối tượng tùy chỉnh tương tác và thông báo cho bạn khi tạo xong. Sau đó, bạn có thể sử dụng đối tượng này khi tạo quảng cáo. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Đối tượng tùy chỉnh tương tác trong nhắm mục tiêu.